Innovativ fjernvarmejubilant – nå også solid på fjernkjøling
16. januar 2019
I tjue år har Agder Energi Varme produsert miljøvennlig fjernvarme basert på spillvarme i Kristiansand. Mindre kjent er at bedriften har produsert fjernkjøling fra havdypet utenfor byen nesten like lenge.
 
– I år har vi 20-års jubileum for fjernvarme, sier Hege Jortveit, adm. direktør i Agder Energi Varme, til Fedrelandsvennen.

For det var i 1999 det hele startet da Agder Energi begynte å bygget ut miljøvennlig fjernvarme basert på spillvarme Returkrafts forbrenningsanlegg på Dalane og på Glencore Nikkelverk.

Resultatet i dag er et godt utbygd fjernvarmenett i Kristiansand.

Fikk innovasjonspris

Ifølge Jortveit er det imidlertid mange som ikke er klar over at Agder Energi også har bygget ut et nett for fjernkjøling. Allerede i 2001 startet selskapet nedlegging av fjernkjølingsrør, som i dag er 13 kilometer langt, basert på vann fra 150 meters havdyp som sirkulerer for å kjøle ned en rekke bygg i byen.
 
– Det handler rett og slett om å tilby kjøling av bygg og kvartaler. Nedkjølt vann sirkulerer i egne fjernkjølerør som er lagt ned i bakken og som går videre inn i byggene. Kulden formidles til slutt ut i lufta i de aktuelle lokalene ved hjelp av ventilasjonsanlegg, forklarer Agder Energi Varme-sjefen til Fædrelandsvennnen.

Satsingen på kjøling i kombinasjon med nye, kundevennlige løsninger innen vannbåren varme gjorde at Agder Energi Varme i 2017 ble kåret til det mest innovative fjernvarmeselskapet i bransjen under Fjernvarmedagene Urban Energi. I forbindelse med 20-årsjubileet, er bedriften vertskap for årets utgave av Urban Energi-konferansen i oktober.

Frikjøling fra havdypet

Hovedanlegget for kjøling ligger på Tangen hvor det hentes kulde fra havdypet, som kalles frikjøling.

– Fra 150 meters dyp blir det pumpet opp kaldt saltvann som går videre gjennom et filter, der det filtreres ut partikler og grums - som skjell, fiskebein og reker. Så pumpes vannet ut til kundene. Kundene har egne ferskvannssystemer som sirkulerer i byggene deres. Sjøvannet går aldri inn i kundens vannsystem, men kald temperatur fra sjøvannet overføres til kundens ferskvann via en kjøleveksler med titanplater som kontaktpunkt, forklarer Harald Ravnevand Nilsen, driftsingeniør for kjøling i Agder Energi Varme.

Vannet har en temperatur på mellom seks og åtte grader på dypet, og temperaturen holder seg stabil gjennom hele året. Når sjøvannet sirkulerer i det 13 kilometer lange nettet, ligger vanntemperaturen på rundt åtte grader.
 

Mange fordeler

– Frikjøling er helt naturlig og har en fantastisk virkningsgrad. Vi henter vannet ferdig nedkjølt og bruker kun litt pumpekraft for å transportere det rundt i byen. Konseptet er så miljøvennlig og grønt som det kan få blitt. Og så slipper kundene bråkete kjølemaskiner, kompressorer og lignende, sier Jortveit entusiastisk.

Sørlandet sykehus fikk fjernkjølingi 2012, og er den største kunden til Agder Energi Varme. Både Aquarama, Kilden, Rådhuskvartalet og Torvkvartalet er blant kundene som er tilknyttet fjernkjølenettet.

Nettet er så langt bygget ut for rundt 100 millioner kroner og det er inngått tiårs-kontrakter med de fleste kundene. Planen er å dekke opp sentrum og hele kvartaler med fjernkjøling/frikjøling. I tillegg ser selskapet på aktuelle områder utenfor sentrum.

– Vi vurderer også å teste ut andre typer kjøling enn frikjøling, avslører Jortveit.

Satte fjernkjølerekord i 2018

Den varme sommeren i fjor førte til Agder Energi Varme satte ny årsrekord i bruk av fjernkjøling - med et energiforbruk på 10 gigawattimer (GWh).

– Når fjernkjølenettet i Kristiansand er fullt utbygget, vil det ha en virkningsgrad på én til 30. Det vil si at for hver kilowattime (kWh) som brukes på å pumpe rundt saltvannet, resulterer dette i 30 kilowattimer med kjøling. En tradisjonell kjølemaskin har en virkningsgrad på én til tre, forteller hun.


Agder Energi Varme feirer sitt 20-årsjubileum med blant annet å være vertskap for Fjernvarmedagene Urban Energi i oktober. For to år siden vant selskapet med daglig leder Hege Jortveit i spissen arrangementets pris for mest innovative selskap. (Foto: Johnny Syversen)
KALENDER