Overskuddsvarme fra datasenter skal varme Oslo-beboere
14. august 2018
Fortum Oslo Varme har signert en intensjonsavtale med DigiPlex, Nordens ledende datasenterleverandør om å gjenvinne overskuddsvarme fra DigiPlex’ datasenter på Ulven i Oslo. Avtalen bidrar til at ca. 5000 flere leiligheter kan varmes med miljøvennlig varme i hovedstaden.  
Datasentre er i dag ansvarlige for to prosent av verdens årlige CO2-utslipp og tre prosent av strømforbruket. I Oslo er fjernvarmen allerede fornybar. På grunn av lovpålagt utfasing av fossile energikilder til oppvarming og byens vekst, er etterspørselen etter fjernvarme økende.

–  Hver gang vi er på nettet, strømmer en tv-serie eller bruker en skytjeneste, så starter en prosess i et datasenter. Vi som individer bidrar negativt til klimaendringene hvis denne prosessen settes i gang i et datasenter som driftes på ikke-fornybar energi og i tillegg slipper spillvarmen ut i atmosfæren. Hos DigiPlex er vi stolte av å befeste vår lederrolle i datasenterindustrien på klimafronten, både ved å bruke fornybar kraft og ved å bruke spillvarmen fra datasenteret vårt på Ulven til å varme fjernvarmekunder i Oslo. Digitalisering må utgjøre et skritt i riktig retning mot en grønnere verden, og samarbeidet med Fortum Oslo Varme er et viktig skritt i den retningen. Når nordmenn surfer på nettet vil de fra høsten 2019 indirekte bidra til oppvarmingen av Oslo, sier CEO i DigiPlex, Gisle M. Eckhoff i en melding fra selskapene.

Eirik F. Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme er også godt fornøyd:

– Fjernvarmesystemet til Fortum Oslo Varme er et 60 mil langt distribusjonssystem for termisk energi midt i Oslo by, og er et fantastisk verktøy for å flytte energi fra noen som har et overskudd av energi til noen som etterspør energi. Vi er svært fornøyde med å ha inngått denne avtalen med DigiPlex, og legger til at denne typen tredjepartsleveranser i fjernvarmenettet er til det beste for miljøet og byens befolkning.

Fortum Oslo Varme gjenvinner allerede varme fra Oslos kloakk, og ved også å gjenvinne overskuddsvarmen fra datasentre øker vi andelen gjenvunnet varme i vår produksjon ytterligere og styrker Oslos kretsløpsbaserte energisystem.
Ved å bruke de ressursene som allerede finnes, i stedet for å la dem gå til spille, gjør vi fjernvarme og energibruk i bygg til en del av sirkulærøkonomien. Vannbårne oppvarmingsløsninger i bygg gjør dette mulig, tilføyer Tandberg.

Oslo kommune positive til avtalen
Norge er attraktivt for etablering av datasentre på grunn av tilgang på konkurransedyktig grønn kraft og stabile kraftnett.
– Byrådet i Oslo ønsker denne avtalen velkommen. Fortum Oslo Varme skal bruke varmeoverskuddet fra datasenteret til å varme opp Oslos befolkning via fjernvarmesystemet. Samarbeidet mellom Fortum Oslo Varme og DigiPlex er derfor et godt eksempel på miljøvennlig industriutvikling, sier Kjetil Lund (A), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.
 
Skal levere kjøling "tilbake"
Intensjonsavtalen er også en avtale om leveranse av kjøling til DigiPlex sitt anlegg.
– I tillegg til å benytte spillvarmen fra datasenteret til å produsere varme til Oslo, skal vi levere kjøling til DigiPlex. I henhold til avtalen vil vi etablere en energisentral med tilhørende varmepumper og rørføringer på tomten til DigiPlex her i Oslo, forteller Knut Inderhaug, direktør for salg og marked i Fortum Oslo Varme

—DigiPlex ønsker å sette standarden for bærekraftige løsninger innen datasenterindustrien. Selskapet representerer den nye generasjonen datasenterleverandører som hjelper foretak med kostnadseffektive løsninger gjennom sine innovative og miljøvennlige anlegg. DigiPlex driver sine datasentere utelukkende på fornybar strøm fra norske vannkraftverk. Bærekraft er kjernen i vårt DNA og gjenbruk av spillvarme er det neste steget på vår ferd mot et mer bærekraftig samfunn. Vårt datasenter i Oslo er allerede energieffektivt, men muligheten for å ta i bruk overskuddsvarmen for å varme husstander og næringsbygg vil hjelpe kunder til videre å redusere sitt miljømessige fotavtrykk. Ved å jobbe med Fortum Oslo Varme, bidrar vi til å skape en mer bærekraftig datasenterindustri som kan bidra ytterligere til fremtidens byer og samfunn.

Gjenbruk av overskuddsvarme er noe vi prioriterer høyt i alle våre nordiske markeder. I tillegg til avtalen med Fortum Oslo Varme har vi inngått en avtale om gjenbruk av varme i Sverige med fjernvarmeselskapet Stockholm Exergi, og i Danmark har vi som mål å bidra til et bærekraftig samfunn på lignende måter, sier Eckhoff i meldingen.
 


Datasenterleverandøren DigiPlex, og fjernvarmeleverandøren Fortum Oslo Varme har signert en intensjonsavtale om gjenvinning overskuddsvarme fra DigiPlex’ datasenter på Ulven i Oslo. Avtalen bidrar til ny fjernvarmeproduksjon tilsvarende energibehovet til ca. 5000 Oslo-leiligheter. Kilde foto: Fortum Oslo Varme
KALENDER