Internasjonale energiorganer: Fjernvarme sentral for global energiomlegging
22. april 2018
Det internasjonale energibyrået IEA, det internasjonale fornybarenergibyrået (IRENA) og det internasjonale fornybare energipolicy-nettverket for det 21. århundre (REN21) har for første gang utarbeidet en felles rapport om tiltak for å lykkes med overgangen til fornybar energi. Fjernvarme og -kjøling er blant nøkkelfaktorene for å lykkes. 
 
Rapporten beskriver de tilgjengelige mulighetene for politikerne for å bidra til utviklingen av fornybar energi.  En oppdatert policyklassifisering og -terminologi gir en global referanse for politiske virkemidler. Det siste kapitlet, "Veien fremover" foreslår en helhetlig tilnærming til politisk utforming.   
 
«Politiske rammevilkår trenger å ta en systemtilnærming med fullt integrerte rammevilkår på tvers av sektorer hvis vi skal lykkes med å nå energiomlegging. 
 
For å lykkes med dette trenger vi tiltak for å støtte integreringen av fornybar energi.
De politiske retningslinjene må være mer sammenhengende enn de som gjelder for sektoren alene.
Fornybar energi har hatt en sterk utvikling det siste tiåret og er nå viktigst -  sammen med energieffektivisering, for å en global energiomlegging. Veksten i utviklingen av fornybar energiteknologi overgår utviklingen av energiteknologier for andre energikilder.
Men, fremdriften har ikke vært homogen;
ujevne opptak, barrierer som spenner fra teknologi- til finansrisiko, og integrasjonsutfordringer i markeder med høye andeler fornybar energi vedvarer», skriver REN 21.

Hovedpunkter for varme og kjøling:
 
  • Varme- og kjøling er ansett som nøkkel for global energiomlegging – og står omskrevet i det første sektorkapitlet i publikasjonen.
 
  • Det er 191 referanser til varme i rapporten
 
  • Fjernvarme er viktigst av de fornybare varmeløsningene
 
  • Bedre strategier trengs for å oppnå fornybare energimål, kombinert med energieffektiviseringstiltak.
 kilde: REN21


KALENDER
22 - 24 mai