Mo Fjernvarme vil utnytte varmt tappevann flere ganger
28. november 2017
Beboerne i Byhagen Borettslag i Mo i Rana vil få en ny kostnadseffektiv varmeløsning, beregnet for bygg med lavt energibehov til oppvarming. Det nye systemet forenkler forarbeidet, halverer rørmengden og kutter kostnader.

Næringsbygg og boliger med fjernvarme har tradisjonelt hatt to uavhengige rørsystemer for henholdsvis oppvarming og varmtvann – såkalt "tappevann". Etter hvert som lavenergiboliger og passivhus vinner frem, er energibehovet til oppvarming raskt synkende.

—  Tradisjonelle byggeløsninger krever større plass til kunde-sentral, vannrør og samlestokker, men nå står koblingene og varmeveksleren som skiller fjernvarmen og selve bygget på i underkant av 2 m2 gulvflate, forteller daglig leder i Mo Fjernvarme Terje Sund-Olsen til mip.no.
 
Kun ett rørsystem
— Tidligere har vi brukt to uavhengige rørsystem der det ene har vært brukt til oppvarming og det andre har gått til varmtvann. Ved å bruke tappevannskursene også til oppvarmingsformål har vi halvert rørmengden, sier rørleggerbas ved VVS-entreprenør Oras, Eckhard Schmidt, før han peker opp ved taket over kundesentralen. — Her ville det vanligvis ha gått to store stålrør som vi tradisjonelt ville ha bygd inn i huset. Vi sparer en del fremføringsveier for rørsystemet og flere reguleringsventiler. Det er derfor økonomisk gunstig i tillegg til at det er svært plassbesparende, forklarer han til mip.no.
 
Den nye løsningen som utnytter tappevannet mer effektivt muliggjøres ved å montere en liten varmeveksler i hver boenhet.
 
— Hver leilighet har sitt eget lukkede system. Dette betyr at dersom en leilighet skulle få et problem med lekkasje eller lignende, vil det ikke berøre de andre leilighetene. Hver boenhet har egen varmesentral med kombinert vann- og gulvvarme. Pumpene er av siste modell og hele anlegget er svært energieffektivt. Tilførselsarbeidet er redusert og du får varmt vann i samme øyeblikk som du skrur på kranen. Og med fjernvarme blir det aldri fritt for varmtvann, selv om alle i bygget dusjer samtidig og lenge, forteller prosjekterende rådgiver hos ingeniørselskapet Sweco, Martin Vågeng.

— Den nye forenklede løsningen har et stort potensiale, og kan også bidra til at konvertering av gamle bygg fra elektrisk oppvarming til vannbåren, energifleksibel oppvarming blir økonomisk lønnsomt, sier Sund-Olsen og Vågeng.

— Vi beregner at denne løsningen kan gi en fremtidig effektbesparing på litt over 2 kW for hele bygget, noe som med dagens strømpriser tilsvarer cirka 17.000 kroner per år, sier Vågeng.
 
Først utprøvd av Agder Energi Varme
Løsningen ble første gang utprøvd av Agder Energi Varme i 2015 og har allerede blitt omfavnet av bransjen nasjonalt, selv om det krever at både utbygger og VVS-bransjen må tenke nytt.
— For oss er det veldig positivt at fjernvarmen stadig kan utnyttes til nye formål og på en enda bedre og kostnadseffektiv måte, sier Sund-Olsen. Den nye løsningen ble for øvrig blant andre utviklet av Rolf Julin fra Nesna, som tidligere var tilknyttet både Helgeland Kraft og Mo Fjernvarme før han ble teknisk sjef i AE Varme.


— For oss er det veldig positivt at fjernvarmen stadig kan utnyttes til nye formål og på en enda bedre og kostnadseffektiv måte, sier Terje Sund-Olsen i Mo Fjernvarme.
KALENDER
22 - 24 mai