Klart for mer overskuddsvarme til Herøya Industripark
20. november 2017
Med miljøvennlig overskuddsvarme fra Yaras kalksalpeterfabrikk har Skagerak Varme nå utvidet kapasiteten sin i Herøya Industripark. I forrige uke ble det første av 14 bygg tilkoblet det nye interne nettet i Industriparken, og i løpet tre - fire måneder vil spillvarme ha erstattet bruken av damp for oppvarming i bygg på til sammen 90 000 kvadratmeter.
 
– Dette er en milepæl i vårt store energigjenvinningsprosjekt, sier driftssjef Lene Rambekk i Herøya Industripark AS i en pressemelding.
– Muligheten for å etablere et fjernvarmenett internt i parken ble belyst i et stort energiprosjekt som Vattenfall gjennomførte for oss for ti år siden. Nå er det endelig en realitet, sier Rambekk.

Skagerak Varmes første fjernvarmeanlegg på Herøya, Fase 1, startet opp allerede i 2005, med spillvarme fra Yaras fullgjødselfabrikk 4. Anlegget har siden forsynt Porsgrunn med 25 GWh, tilsvarende forbruket til 2000 husstander.
Skagerak Varmes nye anlegg, Fase 2 er basert på overskuddsvarme fra Yaras kalksalpeterfabrikk og vil ha en kapasitet på 15–17 GWh.

– Byggene vil bli faset inn fortløpende utover vinteren. Vi har gjort noen forberedelser slik at overgangen fra damp til fjernvarme skjer uten stopp i tilførselen av varme, sier Oddvar Arnø, prosjektleder i Skagerak Varme.

Byggherrene Herøya Industripark AS (HIP) og Bilfinger inngikk avtalen om leveranse til byggene i 2016. Blant HIPs bygg er administrasjonsbygget og forskningsparken. Bilfinger vil få fjernvarme både til kontorbygget sitt og verksteder.


Bygg på tilsammen ca 90 000 kvadratmeter vil i løpet av vinteren bli tilknyttet Skagerak Varmes nye fjernvarmenett i i Industriparken på Herøya. Det innebærer at disse byggene vil bli varmet med spillvarme fra kalksalpeterproduksjon i stedet for damp.
KALENDER