Klimaminister Helgesen: El til oppvarming ikke alltid smartest
16. august 2017
Klimaminister Vidar Helgesen er klar på at Norge trenger grønne og fleksible oppvarmingsløsninger. Å bruke el til oppvarming av bygg er ikke alltid det smarteste, mener ministeren.
I sitt innlegg på seminaret "Grønn varme i grønne områder" under Arendalsuka tirsdag var klimaminister Vidar Helgesen klar på at han ønsker et samspill mellom grønne energikilder i Norge.
– Selv om jeg i går var og mottok en rapport om «Norge som verdens fullelektriske samfunn» som visjon, en visjon jeg synes er interessant, så betyr det ikke at vi ikke skal drive med andre former for energi. Dette landet kommer til å trenge mer energi. Vi er interessert i å trekke mer næringsliv til landet nettopp fordi vi er en energinasjon, og mer ren energinasjon skal bli, sa Helgesen.

Selv om både energisektoren og energibruken i bygg i stor grad er grønn i Norge, mener Helgesen det fortsatt er viktig å frigjøre elektrisitet fra bygg slik at den kan brukes til å fase ut fossil energi i andre sammenhenger.

– Direkte bruk av elektrisitet til å varme opp husene er ikke alltid den smarteste løsningen, understreket Helgesen.

Vil ha energigjenvinning

Helgesen er opptatt av at den sirkulære økonomien også må gjelde energisektoren.
– Vi kan gjenvinne spillvarme fra avfall og industri, vi kan gjenbruke varmen fra jordens indre ved hjelp av varmepumper og vi kan bruke bioenergi, sa Helgesen.

Og ifølge klimaministeren er det unike muligheter for å få det i gang.
– Det er et stort potensial for mer energieffektive løsninger i bygg som kan frigjøre energi til andre formål, sa Helgesen og trakk fram fjernvarme som bruker spillvarme fra avfallsforbrenning som eksempel.

Avlaster kraftsystemet

– Før så vi på avfall som problem, nå ser vi på det som en mulighet; over 80 prosent av avfallet ble enten materialgjenvunnet eller brukt til energi i 2014. Det gir grønne arbeidsplasser over hele landet – vi ønsker å gjøre mer av det, sa Helgesen og understreket at vannbårne varme- og kjøleløsninger står sentralt.

– Fjernvarme avlaster kraftsystemet – det gir fleksibilitet å bytte mellom strøm og andre energikilder. Gjennom Enova støtter vi denne omleggingen, sa Helgesen.

Også når det gjelder grønn byutvikling fremhevet ministeren fjernvarme som en smart løsning, og viste til Drammen som et godt eksempel:
—Drammen har hatt en fantastisk byutvikling med smarte energiløsninger med utvikling av fjernvarme som en viktig del av byutviklingen. Det er et godt eksempel på at grønne moderne byer og tettsteder kan utvikles ved at man tenker langsiktig. Det er viktig at det skjer i godt samspill mellom myndigheter, næringsliv, boligutvikler fjernvarmeselskap og offentlige myndigheter som Enova, sa Helgesen.

Vurderer utvidet oljeforbud

Ministeren kom også inn på betydningen av å kutte ut oljekjeler:
—Så vidt jeg vet er vi det eneste landet som forbyr bruk av oljefyr i bygg. Det gjør vi fordi vi skal kutte utslipp - også fordi vi har veldig gode alternativer. Her kan fjernvarme, varmepumper og kjeler med bioenergi erstatte olje, gi reduksjon av CO2, renere luft og bedre lønnsomhet, sa Helgesen, som er glad for at fjernvarmebransjen de siste årene selv har kuttet egen fossilbruk.

– Fjernvarmebransjen legger stor vekt på å finne alternative fossile brensler – vi var nede i en prosent i fjor – målet må være null, sa han.

Helgesen, som innledet før en ny rapport om utslippsfrie byggeplasser ble lagt fram, sa at også disse må bli fossilfrie "i fremtiden".

– Det er meningsløst å bygge miljøvennlige bygg hvis byggeprosessen gir store utslipp, sa ministeren, før han fikk overrakt rapporten. 
– Jeg ser fram til å se nærmere på rapporten fra DNV-GL om hvordan landets byggeplasser kan bli utslippsfrie, som jeg allerede har smugtittet på, et privilegium jeg som minister har. Den bekrefter at det finnes alternativer til bruk av fossile brensler på anleggsplassen. Det er gode muligheter her til å få til endringer, sa han og la til at det er viktig at oppdragsgivere setter krav.

 – Vi vil at staten skal være forbilde for nye byggeprosjekter, avsluttet Helgesen i sitt innlegg på seminaret Grønn varme i grønne områder, arrangert av Norsk Fjernvarme, Novap, RørNorge, Nobio, VVS-foreningen og Footprint.
 


– Direkte bruk av elektrisitet til å varme opp husene er ikke alltid den smarteste løsningen, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) da han innledet på seminaret "Grønn varme i grønne områder" i Arendal tirsdag. (Foto: Anette Ramstad / RørNorge)
KALENDER