EMIL-prisen 2017 til Norcem Brevik
9. juni 2017
Norcem Brevik ble torsdag tildelt Norsk Energi sin Energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2017, under Norsk Energis årsmøte.  Selskapet ble hedret for i tiår å ha hatt et veikart om økt verdiskapning med reduserte utslipp.
Norcem Brevik har vist betydelige reduksjoner gjennom energieffektivisering, økt bruk av fornybart brensel og utvikling av nye produkter. 
 
De har også vært svært aktive i sitt arbeid med å få til et CO2-fangstanlegg i Brevik, og de er nå en av tre bedrifter i Norge som gjør et forprosjekt knyttet til etablering av et fangstanlegg. Deres løsning med å gjenvinne energi fra røykgassen for å forsyne fangstanlegget er etter vår oppfatning er svært godt løsning.
 
Bedriften har nylig utført pilotprosjekt med bistand fra Norsk Energi på varmegjenvinning med røykrørskjeler i en svært krevende røykgass. Lykkes man med dette vil det være det første varmegjenvinningsanlegget i verden basert på et røykrørskonsept, skriver Norsk Energi i en melding.
 
EMIL-prisen, som i år  ble i år delt ut for 35. gang, deles ut til en bedrift, person eller institusjon som kan vise til positive energi- eller miljøtiltak ved utvinning, konvertering, gjenvinning eller innsparing av energi blant foreningens oppdragsgivere eller medlemmer.
 

 

 
 Jon Tveiten (t.v.), adm.dir. i Norsk Energi, overrekker årets EMIL-pris til Per Brevik som er direktør for alternativ brensel og bærekraft i HeidelbergCement. Prisen er et maleri fra Brevik sentrum malt av Jo Bark i 1990. Foto: Sissel Graver
KALENDER