- Fjernvarme er et klima­verktøy
26. mai 2017
Fjernvarme er framtidsrettet og helt nødvendig på veien til nullutslippsbyen, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.
Nguyen Berg tar i et innlegg i Dagens Næringsliv kraftig til motmæle mot NELFO og Elektroforeningen, som den siste tiden har gått hardt ut mot Oslo og andre kommuners satsing på fjernvarme.

Nguyen Berg skriver at satsingen på fjernvarme er en suksess og et sentralt klimaverktøy for kommunen.

- Oslo har et av verdens mest avanserte og utviklede systemer for ombruk, gjenvinning og resirkulering av avfall. Vi sortere avfallet i mange fraksjoner og har et av verdens mest avanserte sorteringsanlegg. Vi lager biogass av matavfallet, og hageavfall blir kompost. Vi trapper hele tiden opp arbeidet. Nå bygger vi flere gjenbruksstasjoner for å minimere avfallsmengden, skriver hun.

Viktigste bidrag for å bli kvitt byens oljefyrer
- Avfallet som vi ikke klarer å gjenbruke eller resirkulere, blir fjernvarme. Det er framtidsretta og god klimapolitikk. I Oslo har fjernvarmen vært det viktigste tiltaket for å bli kvitt byens oljefyrer. Når man kobler til fjernvarme kan man bruke radiatorene i bygget som er der fra før og hive ut oljetank. Oslos fjernvarmeutbygging er svært vellykket klimapolitikk, skriver Nguyen Berg, og legger til at mange andre nordeuropeiske land som Nederland og Storbritannia nå kopierer fjernvarmesuksessen fra Norden.
 
Avlaster strømnettet
- Europa har mye spillvarme som kan brukes, enten fra industrien, kjøleanlegg eller energigjenvinning fra avfall. I en by med null utslipp skal stadig flere ting gå på strøm. Da trenger vi mer plass i strømnettet, skriver Ngyuen Berg.

Hun påpeker at Oslo bruker mest strøm på vinteren, og aller mest strøm tidlig på morgenen og på ettermiddagen.

- Når alle kommer hjem fra jobb og setter på panelovn og kokeplater, kan ikke strømmen gå midt på vinteren fordi naboen lader elbilen. I stedet for å bare bruke elektrisk oppvarming fra verdifull regulerbar vannkraft til å varme opp blokker og næringsbygg, så har Oslo satset på fjernvarme.
 
Slik gjør vi plass i strømnettet til helt nødvendig elektrifisering av andre sektorer. Vi unngår effektknapphet, vi fjerner effekttoppen som elektrisk oppvarming ville skapt. Sånn blir det plass til å lade mange flere elbiler, batteriferger og elektriske grave­maskiner i strømnettet, skriver Nuguen 
 
Utlendinger ser til Oslo
Både det forrige, borgerlige byrådet og dagens rød-grønne-byråd i Oslo har lenge brukt satsingen på fjernvarme og miljøvennlig avfallshåndtering til å drive innovasjon.

- Andre byer og land kommer hit for å lære av hvordan vi jobber for med kretsløpsbasert avfallshåndtering. Nå jobber vi for neste steg, nemlig å bygge et karbonfangstanlegg på forbrenningsovnen på Klemetsrud. Nylig fikk vi inn energigiganten Fortum som en industriell partner. Oslo er på full fart mot å bli en nullutslipps-by, og da er fjernvarme en viktig del av løsningen, fastslår Nguyen Berg.


Oslo er på full fart mot å bli en nullutslipps-by, og da er fjernvarme en viktig del av løsningen, Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo. (Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven)
KALENDER