Vil etablere fremtidens fjernvarme uten ild
31. mars 2017
Utviklingsselskapet European Energy mener at fremtidens fjernvarme skal kunne leveres av overskudds-el fra sol og vind via gigantiske varme-lagre. Et nytt prosjekt er underveis i Esbjerg i Danmark, og selskapet har også beregnet kostnadene for prosjekt for å kunne hele København med konseptet, skriver Ingeniøren.dk.

Solceller, vindmøller, varmepumper og store vannfylte sesongvarmelagre er rent teknisk kjente elementer.

Men i European Energys gigantstore konsept vil man kombinere tingene på en ny måte for å oppnå målet; å kunne fabrikkere fjernvarme med overskuddsel fra sol og vind i stedet for med brensel.

Det sier adm. direktør i European Energy, Knud-Erik Andersen, som står bak ideen om prosjektet til ingeniøren.dk.

Selskapet utvikler solcelle- og vindmølleparker i hele Europa og vant nylig en stor anbudskonkurranse med tysk-finansierte solcelleparker, som skal etableres i Danmark.  

—Vi ser inn i et energisystem med mye vind og sol, fordi prisen etter hvert har blitt kraftig redusert på disse teknologiene. Med et stort overskudd av fornybar el i perioder, kan det lønne seg å benytte overskuddsel til å varme store landbaserte sesonglagre med, eller inndemmede  bassenger ved kysten utenfor for de store byene, sier han.

Andersen forklarer at anlegget ikke er så dyrt som man kanskje skulle tro, fordi området ved Middelgrunnen er grunt, og fordi de kystnære vindmøllene produserer langt billigere strøm enn havmøller:

—Økonomien i prosjektene er likevel avhengig av at vi ikke skal betale avgift av eget forbruk fra sol- og vindstrøm til varmepumpene, som varmer vannet til varmelagret. Vårt sluttprodukt er fjernvarme, som det ikke er avgift på, påpeker han.  

Han tilføyer at heller ikke biomasse – som i dag blir benyttet til store deler av fjernvarmeproduksjonen i København, er avgiftsbelagt.  

Knud-Erik Andersen ser også varmelager-konseptet som del av en regulering av den forventede, bastante overproduksjonen fra sol og vind, som vil komme i perioder, når Danmark skal være uavhengig av fossile brensler.  Utviklingselskapet European Energy mener at fremtidens fjernvarme kan leveres av overskudds-el fra sol og vind via kjempestore varmelagre.
KALENDER