Fjernvarme inn – dieselaggregater ut på byggeplasser på Romerike
27. mars 2017
Bruk av fjernvarme til tørking og varme av byggeplasser i stedet for diesel- og gassaggregater, kan ha kuttet utslippene på byggeplasser i Lillestrøm og Lørenskog med så mye som 1.400 tonn CO2 de siste tre årene.
Det viser beregninger Akershus Energi Varme AS (AEV) har gjort på 25 byggeplasser de har levert fjernvarme til de siste tre årene.
 
Det 55.000 kvadratmeter store utbyggingsprosjektet Portalen i Lillestrøm er ett av prosjektene AEV har kommet tidlig inn med fjernvarmeleveransene til. Anleggsleder Erik Knutsen i Veidekke, som bygger Portalen for OBOS, sier fjernvarmeløsningen har mange klare fordeler sammenlignet med de tradisjonelle løsningene med gass- eller dieseldrevne aggregater som varmekilde mens byggingen pågår.
 
—Det er praktisk i forhold til både plassbesparelse og arbeid med rigging av utstyr opp og ned. Men først og fremst er det jo bidraget det gir til det å være en grønn byggeplass som er viktig. Energien er hentet fra fornybare kilder som sol, skogsflis og deponigass. I tillegg utbyttes overskuddsvarmen i renset kloakk det kommunale renseanlegget, sier han til Romerikes Blad.

Ifølge Knutsen er det avgjørende at monteringen av anlegget skjer tidlig i byggefasen.
- Det handler rett og slett om logistikk og planlegging, slik at man ikke venter med å montere byggets permanente varmeforsyning til utbyggingen nærmer seg slutten.
-  Det kommer mer og mer av tidlig montering på våre byggeplasser, der fjernvarme er mulig, sier han til avisen.

Byggeleder Arnt-Magne Torjuul i AEV bekrefter at interessen for å gjøre byggeplassene enda grønnere vokser i byggebransjen.
- Ja, vi merker det godt. Fordelene er så store, både praktisk og miljømessig. Rent økonomisk viser det seg også som en god løsning, sier han.
- Denne vinteren har vi inngått byggvarmelevering i 11 prosjekter, sier Torjuul til Romerikes Blad.


(Faksimile: Romerikes Blad)
KALENDER