Altaværinger sikret fjernvarme - også i fremtiden
5. mars 2017
Det nyetablerte selskapet AFV AS har nå kjøpt fjernvarmeanlegget i Alta, ett av de fem anleggene til HEXA Bioenergi AS, som ble slått konkurs i september. Eierne bak AVF, renovasjonsselskapene Remiks, VEFAS, Avfallsservice og FIMIL, planlegger å bygge om anlegget for å utnytte returtrevirke de mottar i egen region, i stedet for å sende det til Sverige.
-Vi mottar hvert år flere tusen tonn med trevirke som vi sliter med å få avsetning på. Med fjernvarmeanlegget i Alta vil vi kunne utnytte nesten alt trevirke fra våre regionale avfallsanlegg til å varme beboerne i Alta sentrum med miljøvennlig varme, sier  Øivind Østbø, daglig leder i selskapet som om litt vil få navnet Alta Fjernvarme. 
- I tillegg til å utnytte ressursene til lokal verdiskapning, reduserer vi den totale miljøbelastningen gjennom redusert transport, legger han til.
 
De nye eierne planlegger å investere inntil 25 millioner kroner i anlegget, og ifølge Østbø er det mye som skal gjøres på kort tid:
 
- I tillegg til restaurering og utbygging av det eksisterende anlegget, planlegger vi en utvidelse av fjernvarmenettet med ca. 2 km, hovedsakelig nord for dagens nye og moderne nett i sentrum. Store utbyggingsprosjekter i Alta sentrum sikrer mottakere av energien som produseres ved anlegget.
 
Det skal videre etableres en egen, lokal driftsorganisasjon med støtte og tett oppfølging fra eierne. Og nødvendige tillatelser og konsesjon skal innhentes. Planlagt oppstart er september, gitt at alle nødvendige ombygginger er utført, sier Øivind Østbø til fjernvarme.no.


 
 
 


Det er etablert et nytt og moderne rørnett i sentrum av Alta, som er tilkoblet anlegget i Markveien. De nye eierne av HEXA Bioenergis tidligere fjernvarmeanlegg planlegger en utvidelse av fjernvarmenettet med ca. 2 km, hovedsaklig nord for dagens nett.
KALENDER