For presse - Pressemeldinger
2014-10-08
Regjeringen følger ikke opp løfter om å rette opp diskrimineringen i Energimerkeordningen for bygg med økte ressurser. Isteden barberes budsjettet for ordningen ytterligere.
2014-06-23
Å bytte ut oljefyring med fjernvarme reduserer en bygnings energiforbruk med 28 prosent, viser en ny rapport.
2013-10-14
Både økte midler til Enova i tråd med klimaforliket og en oppjustering av viktige miljøavgifter i Statsbudsjettet er gode nyheter for det fornybare varmemarkedet i Norge. De rødgrønnes forslag gir håp om flertall på Stortinget for viktige, grønne grep.
2013-11-08
Høyre-Frp-regjeringens kutt i den grønne elavgiften er dårlige nyheter for det fornybare varmemarkedet i Norge, mener Nork Fjernvarme
2013-10-08
Den nye regjeringens energipolitikk inneholder mye kraft og olje, men mangler dessverre en strategi for å utvikle Norges store fornybare varmeressurser, mener Norsk Fjernvarme.
2013-10-03
Aldri før har fjernvarmen i Norge vært grønnere enn nå. Nye tall viser at bransjens satsing på å erstatte fossile brensler med fornybar energi gir gode resultater.
MEDLEMS LOGG INN
KALENDER