Statsbudsjettet: Viktige grep for mer fornybar varme
2013-10-14

Norsk Fjernvarme ser positivt på at miljøavgiftene økes noe i forslaget til statsbudsjett og samlet sett legges på et likt nivå.

– Grønne miljøavgifter bidrar til energieffektivisering og er nødvendig for å nå målene i miljøpolitikken. Forslaget til Statsbudsjett gir oss tro på at det vil være et flertall for slik politikk på Stortinget, konstaterer daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme.

I et marked med lave strømpriser er oppjusteringen av miljøavgiftene et viktig grep for å stimulere til å ta i bruk andre energibærere enn olje, gass og elektrisitet til oppvarming.

Juhler er også godt forøyd med at Enova styrkes i budsjettet og regner med at satsingen vil brukes der den monner mest.

– Tall fra Enova viser at varme- og industriprosjekter leverer de beste energiresultatene, sier Juhler.
 

MEDLEMS LOGG INN
KALENDER