Den nye regjeringen: Mykje kraft, men lite varme
2013-10-08
– Regjeringen sier mye bra om energieffektivisering, nettutbygging og kraftproduksjon, men tier om effektiv utnyttelse av den fornybare varmen. Det er synd, for Norge har mye å tjene på et mer fleksibelt energisystem, sier daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme.

I de store byene står fjernvarme i dag for opptil 30 prosent av effekten i energisystemet på de kaldeste dagene. Etter stor utbygging av nettkapasitet de siste årene, er potensialet enda større ved fortetting der rørene er lagt.

Samtidig sørger nye, innovative teknologiske løsninger for at alt fra fjordvarme til solenergi kan benyttes i effektiv storskalaproduksjon av grønn varme, sammen med spillvarme fra avfall og industri som ellers ville gått tapt. Dette samfunnsregnskapet går i pluss. Når de store produsentene nå også har på plass fornybare spisslastløsninger, blir også miljøregnskapet svært positivt.

– Fjernvarmeprodusentene har latt miljø være mer enn festtaler og sørget for at fossile energikilder snart er historie i fjernvarmen i Norge. Den nye regjeringen kommer til dekket bord, med en fjernvarmenæring som står klar til å levere enda mer fornybar varme, slik at Norge vil ha mindre behov for fossil energiimport når kulda setter inn, sier Juhler.

Juhler er fornøyd med at regjeringen vil ha et sterkt og målrettet Enova, og at utfasingen av oljefyrer skal skjer fortere. Det er også positivt at regjeringen vil satse på Norge som en foregangsnasjon innen miljøvennlig energibruk og energiproduksjon, men skuffende at regjeringserklæringen i liten grad legger vekt på den viktige rollen fornybar fjernvarme har å spille i lavutslippssamfunnet.

– Regjeringen skriver at "en sterk kollektivsatsning vil gjøre at byene kan vokse og klimautslippene gå ned". Det gjelder like mye for energi som for samferdsel, påpeker Juhler. 

Hun er bekymret over at erklæringen har en formulering som kan tolkes som en reversering av det pågående arbeidet med å fjerne diskrimineringen av fjernvarme i Energimerkeordningen.

– Her er det mye for fornybarnæringen å ta tak i. Vi har registrert at både Venstre og KrF er beredt til å føre regjeringen i en grønnere retning gjennom sitt arbeid i Stortinget. Det vil vi bidra til, sier Juhler.
MEDLEMS LOGG INN
KALENDER