Historisk høy fornybarandel i fjernvarmen i Norge
2013-10-03

I 2012 utgjorde olje bare 2 prosent av energien brukt i fjernvarmen i Norge, en solid nedgang fra 9 prosent året før. Andelen naturgass falt også, fra 6 til 5 prosent.


Daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme"Dette er svært gledelig og viser at fjernvarmebedriftenes miljøsatsing ikke begrenser seg til festtaler", sier daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme.
 

Juhler gleder seg samtidig stort over at flere tunge aktører i bransjen, som Hafslund Varme og Statkraft Varme, har store fornybarsatsinger på gang som ennå ikke reflekteres i 2012-tallene. Blant annet vil den nye, biobaserte varmesentralen i Freias gamle sjokoladefabrikk i Oslo bidra til at Hafslund Varme kommende vinter kan tilby fjernvarmekundene fornybar varme uten å supplere med olje også på de kaldeste dagene.
 

"Det er spennende å følge nysatsingene i bransjen. Alt fra avanserte fjordvarmeprosjekter via effektive industrispillvarmeanlegg til storskala solfangeranlegg dukker opp over hele landet", fastslår Juhler.
 

Statistikken for 2012 viser samtidig at varme fra nødvendig forbrenning av restavfall er den dominerende energikilden for fjernvarmebransjen. Mens denne type energi utgjorde 38 prosent i 2011, var andelen hele 47 prosent i 2012.
 

Bransjeorganisasjonen Avfall Norge er glad for det tette samarbeidet mellom avfallsbransjen og fjernvarmebedriftene.
 

"Vi har et felles oppdrag for å ta vare på og gjenvinne ressurser. Våre medlemmer henter, sorterer og gjenvinner avfallet, mens fjernvarmen sørger for å utnytte energien", sier direktør Nancy Strand i Avfall Norge.
 

Fjernvarmeproduksjonen i Norge økte i 2012 til 5 TWh fra 4,4 TWh året før. 

MEDLEMS LOGG INN
KALENDER