Fjernvarmens historie
Ideen om å produsere og distribuere varme basert på varmt vann og damp kan føres helt tilbake til 1622, da nederlenderen Cornelius Drebbel foreslo et fjernvarmesystem basert på ferskvannsleveranse.  Noen historikere hevder at fjernvarme eksisterte i England allerede i 1777. Og også i USA kan fjernvarmehistorien føres helt tilbake til slutten av det 18. århundret, da Benjamin Franklin solgte varme til flere bygg i Philadelphia.

Nesten 100 år etter, i 1877, designet Birdsill Holley det første kommersielle fjernvarmesystemet, basert på damp i Lockport, New York. Og i 1887 var 20 fjernvarmesystemer i USA etablert, ko-generering og fjernkjøling ble introdusert så tidlig som i 1890. I Russland ble det første gravitasjonsvarmeverket etablert I 1832. (Kilde: "District Energy trends, Issues and Opportunities, The World Bank Technical Paper No. 493").
 
I Norge ble det første varmekraftverket bygget i Oslo i 1936. Verket skulle sammen med annen eksisterende elektrisitet forsyne Oslo sendtrum med strøm i overskuelig fremtid. Ved oppstarten var det installert tre dampkjeler hver på  40 MW med turbin. For å produsere strøm måtte de kjøle ned dampen, og det ble gjort med vann fra Pipervika. Men et varmekraftverk på den tiden hadde en virkningsgrad på bare 25 prosent, og noen kom på ideen med å utnytte overskuddsvarmen til fjernvarme. Da blir virkningsgraden 90–95 prosent, dersom du utnytter all kondensvarmen.
Blant de første som fikk fjernvarme fra varmesentralen i Prestegata, var Rådhuset, som ble offisielt åpnet i 1950. Omtrent samtidig med Rådhuset fikk også Nationaltheatret og noen av husene i Vika, fjernvarme.
KALENDER