CHP / KRAFTVARME
Kraftvarme, eller CHP (Combined heat and Power) heter det når elektrisitet og varme produseres samtidig. Varmeproduksjonen i et kraftvarmeanlegg går ut på å ta vare på den varmen som oppstår under elektrisitetsproduksjonen. På den måten er kraftvarmeprodusjon mye mer energieffektivt enn termisk elektrisitetsproduksjon alene. Der et kraftverk klarer å utnytte 40 - 60 % av energien fra brenslene, klarer et kraftvarmeverk å utnytte over 90 % av energien. Derfor er satsing på fjernvarme fra kraftproduksjonen ett av de viktigste energieffektiviseringstiltakene i Eus Energieffektiviseringsdirektiv.
 
Mange kraftvarmeverk på kontinentet bruker fossile brensler, som kull og gass. I Norge bruker kraftvarmeverkene som regel  avfall eller biobrensel.
KALENDER