NILS KRISTIAN NAKSTAD
Administrerende direktør Enova
"Økt utbredelse av fjernvarme gir fleksibilitet i energisystemet, og bidrar til å løse utfordringer knyttet til forsyningssikkerhet, temperaturavhengig forbruk og miljøbelastningen fra den samlede energiforsyningen."
Profilerte saker
Vant internasjonal fjernvarmepris for første fjernvarmeferge i linjetrafikk
25. oktober 2017
Søviknes varsler endringer av energimerkeordning og TEK
17. oktober 2017
Regjeringen trenerer stortingsvedtak om byggteknisk forskrift
12. oktober 2017
Elverum-ordfører spadde i gang nytt fjernvarmeanlegg
14. september 2017

Vant internasjonal fjernvarmepris for første fjernvarmeferge i linjetrafikk
25. oktober 2017
Göteborg Energi gikk seirende ut av konkurransen Global District Energy Climate Award i Qatar i klassen "Out of the box". Etter at Stena Danica i mange år har ligget ved kai  i Göteborg med dieseldrevne kjeler for å holde fergen varm, kunne de takket være samarbeidet med  Göteborg Energi gå over til fjernvarme i desember 2014. 
- Å få denne prisen er en stor ære og en stor anerkjennelse.  Tilknytningen av Stena Danica til fjernvarmenettet viser hvordan vi kan bidra til miljøvennlig båttrafikk i fremtiden ved å kombinere logistikk med industri og boligområder, i sentrale områder. Med disse synergiene kan vi bygge den moderne bærekraftige byen Göteborg, og...
KALENDER
27 - 28 november