MARIUS HOLM
Daglig leder, ZERO

" Fjernvarme kan spille en svært viktig rolle i et nullutslippssamfunn basert på mye sol og vindkraft, selv om energieffektivisering vil redusere etterspørselen. Fjernvarme kan gjøre det billigere å holde varmen i husene de dagene det er lite sol og vind, og gjøre det lettere å fase ut fossil kraftproduksjon."

Profilerte saker
Solvarmen brer om seg i Europa
12. april 2018
Mo(bil) fjernvarme kutter utslipp på byggeplassen
22. mars 2018
Oslofjord Varme får nye eiere
9. mars 2018
Entreprenører velger fjernvarme til byggeplasser i Hønefoss
11. januar 2018

Solvarmen brer om seg i Europa
12. april 2018
Inspirert av den årlige markedsveksten på 35 prosent i Europa, deltar i disse dager 350 eksperter og beslutningstakere på den femte internasjonale solvarmekonferansen i Graz i Østerrike.
Under konferansen, som startet onsdag og avsluttes i dag, diskuteres erfaringer, status samt strategier for å fortsette den positive utvidelsen av solvarme-markedet. Solvarmebransjen forventer en lys fremtid for deres forretningsområde. Ifølge presidenten i den europeiske fjernvarmeorganisasjonen Euroheat & Power Werner Lutsch, vil solvarme for første gang bidra...
KALENDER