MARIUS HOLM
Daglig leder, ZERO

" Fjernvarme kan spille en svært viktig rolle i et nullutslippssamfunn basert på mye sol og vindkraft, selv om energieffektivisering vil redusere etterspørselen. Fjernvarme kan gjøre det billigere å holde varmen i husene de dagene det er lite sol og vind, og gjøre det lettere å fase ut fossil kraftproduksjon."

Profilerte saker
Regjeringen forbyr oljefyring på byggeplasser fra 2022
18. januar 2019
Innovativ fjernvarmejubilant – nå også solid på fjernkjøling
16. januar 2019
Varme Acquisitions AS kjøper seg opp i Fredrikstad Fjernvarme
4. januar 2019
OBOS Energi og Fortum Oslo Varme med nytt selskap
13. desember 2018

Regjeringen forbyr oljefyring på byggeplasser fra 2022
18. januar 2019
Regjeringen vil forby bruk av mineralolje til byggtørk og byggvarme på norske byggeplasser fra 2022. Forbudet er et viktig skritt på veien til helt utslippsfrie byggeplasser i Norge, mener Norsk Fjernvarme.
– Det kan ikke lenger være sånn at avanserte miljøbygg bygges med helfossile byggeplasser. Derfor er det både viktig og riktig at forbudet mot oljefyring i ferdige bygg, som trår i kraft neste år, utvides til også å gjelde byggefasen, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk...
KALENDER
22 - 24 mai