NILS KRISTIAN NAKSTAD
Administrerende direktør Enova
"Økt utbredelse av fjernvarme gir fleksibilitet i energisystemet, og bidrar til å løse utfordringer knyttet til forsyningssikkerhet, temperaturavhengig forbruk og miljøbelastningen fra den samlede energiforsyningen."
Profilerte saker
Miljøvennlig byggvarme på Gardermoen Campus
29. juni 2017
Oljeforbud: Hvorfor vente med byggeplassene, Helgesen?
16. juni 2017
Svensk investor deleier i Akershus Energi Varme
13. juni 2017
- Fjernvarme er et klima­verktøy
26. mai 2017

Miljøvennlig byggvarme på Gardermoen Campus
29. juni 2017
Med vannbåren varme basert på bioenergi som varmekilde, har man spart atmosfæren for klimagassutslipp tilsvarende 400 biler, under byggingen av LHL-klinikkene på Gardermoen Campus.
De nye LHL-klinikkene vokser frem på byggeplassen på Gardermoen Campus – et prosjekt som gjerne omtales som Norges grønneste sykehus.  Både sykehuset og øvrige bygg på Gardermoen Campus på Jessheim skal varmes og kjøles basert på fornybar energi fra grunnvann, varmepumper og spillvarme, som vil tilfredsstille kravet om nær...
KALENDER
17. oktober