MARIUS HOLM
Daglig leder, ZERO

" Fjernvarme kan spille en svært viktig rolle i et nullutslippssamfunn basert på mye sol og vindkraft, selv om energieffektivisering vil redusere etterspørselen. Fjernvarme kan gjøre det billigere å holde varmen i husene de dagene det er lite sol og vind, og gjøre det lettere å fase ut fossil kraftproduksjon."

Profilerte saker
Fremgangsrikt europeisk fjernvarmeprosjekt går i mål
27. november 2017
Fra fjernvarme til Urban Energi
21. november 2017
Klart for mer overskuddsvarme til Herøya Industripark
20. november 2017
Vant internasjonal fjernvarmepris for første fjernvarmeferge i linjetrafikk
25. oktober 2017

Fremgangsrikt europeisk fjernvarmeprosjekt går i mål
27. november 2017
CELSIUS-prosjektet, som er en del av EU-initiativet Smart Cities, og som ledes av Göteborg Energi og Göteborgs Stad, startet i 2013. Etter fire år med flere internasjonale klimapriser, 67 vervede europeiske byer og nye smarte fjernvarmeinnovasjoner, går prosjektet CELSIUS nå i mål.
Finalen arrangeres i Göteborg under CELSIUS Summit den 27-28 november der flere enn 170 representanter fra de ulike byene, energiselskaper, politikere og forskere fra hele Europa deltar.  Ett av målene var å rekruttere 50 europeiske byer der hver by skulle utvikle og demonstrere smarte integrasjonsløsninger med fjernvarmenettet. Målet har blitt...
KALENDER