MARIUS HOLM
Daglig leder, ZERO

" Fjernvarme kan spille en svært viktig rolle i et nullutslippssamfunn basert på mye sol og vindkraft, selv om energieffektivisering vil redusere etterspørselen. Fjernvarme kan gjøre det billigere å holde varmen i husene de dagene det er lite sol og vind, og gjøre det lettere å fase ut fossil kraftproduksjon."

Profilerte saker
Vil bygge verdens største lavtemperatur-nett for fjernvarme i Lund
28. mars 2017
Fjernvarme-satsing i Sandnes ga salgsrekord
15. mars 2017
Altaværinger sikret fjernvarme - også i fremtiden
5. mars 2017
Nå skal byggeplasser bli utslippsfrie
2. mars 2017

Vil bygge verdens største lavtemperatur-nett for fjernvarme i Lund
28. mars 2017
Det svenske energiselskapet Kraftringen vil i høst starte byggingen av verdens største lavtemperaturnett for fjernvarme i en ny bydel nordøst i Lund kommune. Hensikten er at store deler av bydelen skal kunne utnytte overskuddsvarmen fra bla forskningslaboratoriet MAX IV.
– Med god grunn er det store forventninger til at utviklingen i den nye bydelen Brunnshög skal være innovativ og bærekraftig. Det unike lavtemperaturnettet vi nå har besluttet å bygge, bidrar til at Lund kommune kan leve opp til disse forventningene i den nye bydelen. Det er en del av vårt omfattende arbeid med bærekraftig byutvikling i...
KALENDER
17. oktober